Begravning

Begravning

Musik kan vara till tröst och ett härligt minne när man tar avsked. Sång och musik gör den tunga stunden lite lättare och ljusare.


Amazing grace


Jag har hört om en stad ovan molnen


Kärleksvisan


Där rosor aldrig dör


De sista ljuva åren


När löven faller

Koppången


Kärleken är


Håll mitt hjärta


Himlen är oskyldigt blå


Tro


Bridge over troubled water


Begravning enligt Wikipedia


                  även kallat jordfästning, är en ceremoni inför gravsättningen av en avliden.

Jordfästning är egentligen en beteckning på en magisk handling varigenom den avlidna bands, fästes, vid jorden, så att han eller hon inte skulle gå igen och besvära eller skada efterlevande.

Den första svenska evangeliska jordfästningsordningen stadfästes i Olaus Petris handbok 1529. Kyrklig begravning var fram till 1926 obligatorisk för medlem i svenska kyrkan, då möjlighet öppnades för borgerlig begravning.